فروردین ۰۷, ۱۳۹۸

داستان آموزی مدیریتی ،فریزر بحران

داستان آموزی مدیریتی ، مسابقه خر سواری

داستان آموزی مدیریتی ، امتحانتو خودت تصحیح کن!

داستان آموزی مدیریتی ، داستان استیو جابز

داستان آموزی مدیریتی ، کوسه های مدیریتی

داستان آموزی مدیریتی ، داستان لنسر قراضه

داستان آموزی مدیریتی ، اسکنر مینو

داستان آموزی مدیریتی ، قصه زرگر و راهزن ها

داستان آموزی مدیریتی ، داستان آبدارچی IBM

داستان آموزی مدیریتی ، داستان پادشاه و ۴ همسرش

داستان مدیریتی نگهبان زشت

داستان آموزی مدیریتی ، داستان چک راکفلر

داستان آموزی مدیریتی،درخت الماس!

داستان آموزی مدیریتی،اشتباه استراتژیک لطفعلی خان زند!!!

داستان آموزی،واسه من آب نداره؛واسه تو که نون داره!!!

باشگاه کسب و کار دلفین.آی.تی - کلیه حقوق محفوظ است ؛ کلیه مراحل طراحی این سایت، توسط تیم دلفین.آی.تی انجام شده است.